sâmbătă, 25 februarie 2012

Bibliografie Ştefan Petică


BIBLIOGRAFIE

***, Expoziţie la Tecuci: Ştefan Buţurcă – ilustraţii la poeziile lui Ştefan Petică, în "Cronica", Iaşi, 19 mai 1978.
ANDRONACHE 1997: Ştefan Andronache, O aniversare aşteptată: Ştefan Petică, în "Curierul Tecuciului", 1997, pp. 3-4
ANDRONACHE 1997: Ştefan Andronache, Ştefan Petică: Biobibliografie, Tecuci, Biblioteca Municipală “Ştefan Petică”, 1997.
BUŢURCĂ 1978: Ştefan Buţurcă, Expoziţia "Creion şi mină", în "Viaţa Nouă", Galaţi, 26 mai 1978, pp. 5-6
CĂLINA 2009, Nicoleta Călina, Poeme în proză/poemi în prosa, ediţie bilingvă, Editura Aius, Craiova
CĂLINA 2010, Nicoleta Călina, Pe urmele lecturilor italiene ale poetului român Ştefan Petică, în „Quaderni di studi italiani e romeni, nr. 5/2010, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2010, pp. 23-33
CĂLINA 2011, Nicoleta Călina, Naţional vs. universal – o tentativă aporetică în teatrul lui Ştefan Petică, în „Arhivele Olteniei”, nr. 25, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, pp. 251-258
CĂLINESCU 1982, George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, [1941], Bucureşti, Editura Minerva, 1982.
CHENDI 1912: Ilarie Chendi, Ştefan Petică, în "Freamătul", Bârlad, II, nr. 1-3, 1912, p. 50 apud Ştefan Petică, Scrieri, Bucureşti, Ed. Minerva, p. 196.
CHIŢIMIA 1979: Ioan C. Chiţimia / Alexandru Dima / Mircea Anghelescu, Dicţionar cronologic. Literatura română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.
DAVIDESCU 1924: Nicolae Davidescu, Ştefan Petică, în “Adevărul Literar şi artistic”, Bucureşti, 21 septembrie 1924, pp. 6-7
DAVIDESCU 1938, Nicolae Davidescu, Ştefan Petică, în “Universul literar”, Bucureşti, 4 iunie 1938, pp. 5-6.
DRĂGAN 1929: Gabriel Drăgan, Un prinţ al poeziei: Ştefan Petică – Douăzeci şi cinci de ani de la moartea lui, în “Universul literar”, nr. 33, 11 august 1929, pag. 9.
FRĂTIŢĂ 2004: Gheorghe Frătiţă, Mai multe portete, acelaşi poet. Centenar Ştefan Petică, în “Dunărea de Jos”, Serie Noua, nr. 26/ aprilie 2004, Galaţi, pp.12-14
FRĂTIŢĂ 2004: Gheorghe Frătiţă, Un poet aproape uitat, în “Dunărea de Jos”, 25 martie 2004, Galaţi, pp.3-4
GHICA 2002: Vasile Ghica, Ştefan Petică – 125 ani de la naştere, în "Viaţa Liberă”, nr. 3706/30 ian. 2002, Galaţi, pp.6-7.
IONESCU 1970: Mircea Ionescu, Omagiu poetului Ştefan Petică, în "Viaţa Nouă”, 20 august 1970, Galaţi, pp. 9-10.
MANOLESCU 2008: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Editura Polirom, Bucureşti, 2008.
MOLCUŢ 1980: Eufrosina Molcuţ, Ştefan Petică şi vremea sa, Bucureşti, Ed. "Cartea Românească”, 1980.
MOTOVELEA 1977, Emil Motovelea, Ştefan Petică, în "Dunărea”, august 1977, Galaţi, pp 2-5.
PĂCURARIU 1979: Dimitrie Păcurariu, Dicţionar de literatură română, Bucureşti, Editura Univers, 1979.
PETICĂ 1938: Ştefan Petică, Opere, ediţie îngrijită de N. Davidescu, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă “Regele Carol II”, 1938.
PETICĂ 1994: Ştefan Petică, Ruinele Viselor, Cuvânt înainte, selecţie şi redactare de Ştefan Andronache, cu ilustraţii de Dan Spătaru, Biblioteca Municipală Tecuci, 1994.
PETICĂ 1970: Ştefan Petică, Scrieri, Bucureşti, Editura Minerva, 1970.
SIMION 1974-1978: Eugen Simion, Scriitori români de azi. Vol. 1-4, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1974-1978.
STANCIU 2004: Despina Stanciu, Centenar Ştefan Petică, în "Pagini Aiudene”, Aiud, nr. 7/2004, anul II, serie nouă, pp. 12-13
STOICA 1964: Corneliu Stoica, Profiluri gălăţene. Ştefan Petică, în "Viaţa Nouă”, Galaţi, 25 ianuarie 1964, pag. 5.
TĂBĂCARU 1925: Grigore Tăbăcaru, Ştefan Petică. Note biografice, amintiri…, Tecuci, Editura Librăriei Dumitru C. Patron, 1925.
ŢIGĂNUŞ 1971: Virgil Ţigănuş, Duminică, la Iveşti, a avut loc Adunarea Populară de alcătuire a Societăţii Culturale „Ştefan Petică”, în “Viaţa Nouă”, 15 iunie 1971, Galaţi, pp.10-11.
TRANDAFIR 1984: Constantin Trandafir, Introducere în opera lui Ştefan Petică, Bucureşti, Editura Minerva, 1984.
TRANDAFIR 2004: Constantin Trandafir, Ştefan Petică – deschizător de drumuri noi în literatura română, în “Porto-franco”, Galaţi. nr. 4-5-6/iulie-septembrie 2004, pp.3-4
ZAMFIR 1981: Mihai Zamfir, Poemul românesc în proză, Bucureşti, Editura Minerva, 1981.
ZAMFIR 2009: Mihai Zamfir, Ştefan Petică – Suavul visător, în “România literară”, nr. 42, Bucureşti, 2009, pp. 8-9
ZAMFIRESCU 1979: Dan Zamfirescu, Omisiuni semnificative, în “Luceafărul”, Bucureşti, 21 februarie 1979, pp. 13-14
ZELETIN 1997: Constantin Dimoftache Zeletin, Reflecţii asupra lui Ştefan Petică, în “Bârladul„ nr. 2/1997, pp. 5-6

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu