sâmbătă, 25 februarie 2012

Cronologie - biografie Ştefan Petică


Ştefan Petică


1877 22 ianuarie Se naşte primul poet simbolist autentic din România, Ştefan Petică, fiul Ecaterinei şi
al lui Ianache, în localitatea Buceşti, judeţul Galaţi.
1888 Urmează, la Tecuci, prima clasă gimnazială în casele patriarhale ale Smarandei Iaconachi.
1889 Continuă studiile în noua clădire a gimnaziului real „D. A. Sturdza“.
1894 octombrie G. Călinescu îl găseşte înscris în clasa a VI-a a gimnaziului real „Nicolae Bălcescu“ din
Brăila.
Scrie primele articole în revista „Munca“.
1895 Înfiinţează o revistă de coloratură socialistă, „Propăşirea“, din care va ieşi un singur număr.
Studiază temeinic franceza, germana şi engleza, iar din titlul poeziei Fecioara în alb, scris de către
poet în limba italiană (La creatura di bianco vestita) şi având un moto din Dante […], alături de faptul
că deţinea aproape toate cataloagele librăriilor din ţară şi din străinătate ăi de lista unor cărţi
achiziţionate, printre care figurează şi un Dicţionar italian, un volum de Dante Alighieri (Vita
nuova) şi unul de Ugo Foscolo (I Sepolcri), dovedesc un vădit interes pentru limba şi literatura
italiană. (Cărţile comandate în străinătate denotă o uriaşă sete de cunoaştere, întrucât acoperă o
foarte amplă paletă de la literatură la filozofie, de la matematică la psihologie, de la critică, la istoria
artei, de la sociologie la istorie, fiind la curent cu tot ceea ce însemna cultura contemporană.)
1896 Devine colaborator statornic al revistei „Lumea nouă“.
1897 Îşi satisface stagiul militar la Tecuci.
1898 5 februarie Îşi dă examenul de bacalaureat în Bucureşti.
1899 Redactor la „Lumea nouă“, unde publică peste 200 de articole, după care renunţă, dezamăgit de mişcarea socialistă, la care aderase cu câţiva ani în urmă.
20 februarie Începând cu această dată şi până în ianuarie 1900, redactor la revista „Literatorul“ şi, în acelaşi timp, participă la serile simboliste ale lui Alexandru Macedonski.
Ilarie Chendi : „…citise multă literatură mai nouă, franceză şi italiană, şi m-a uimit cât de
bine cunoştea pe tinerii germani“.
1900 Participă la cenaclul de pe strada Branişte, înfiinţat de institutorul Chirvăsuţă.
Colaborator la „România jună“, unde apare prima parte din Fecioara în alb, în numărul din 24
iulie 1900.
1900–1902 Aptitudinile sale literare se concretizează, mai întâi, în periodice, apoi în volum a liricii sale
suave, de mare rafinament în Fecioara în alb, Când vioarele tăcură, Moartea visurilor.
1901–1902 Scrie fragmente de critică literară în „România jună“ şi „România ilustrată“.
Publică studii sociologice, poeme în proză, articole politice, în „România jună“, „Depeşa“,
„Apărarea naţională“, „Dorobanţul“.
1901–1903 Scrie piesele de teatru Solii păcii şi Fraţii.
Trăieşte ipostaza „poetului blestemat“.
1902 Colaborează la „Apărarea naţională“ şi, sporadic, la „Sămănătorul“.
1902 Locuieşte într-o cameră mică şi umedă, de pe Strada Sfinţii Apostoli, unde „citea şi scria“, fapt consemnat de C. Demetrescu în Un nume fatal. Legitimaţia de intrare la Biblioteca Academiei atestă faptul că în 1902 era ziarist, iar legitimaţia de student, eliberată la 23 noiembrie 1902, aflată tot la Academia Română, confirmă înscrierea la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti.
Există o altă dovadă că era înscris la facultate, şi anume, o carte poştală trimisă tatălui său, prin care îi cere actele pentru Universitate şi îi transmite că lipsa documentelor îl va face să piardă examenele.
1902–1903 Student al acestei facultăţi, iar în carnetul de student, aflat la aceeaşi instituţie bucureşteană, figurează numele profesorilor Constantin Rădulescu-Motru şi Titu Maiorescu, ale căror  cursuri le-a urmat.
1903 Se îmbolnăveşte de tuberculoză. Îl primeşte în vizită pe Ilarie Chendi: „cu pieptul încovoiat de tuse, dar cu mintea senină, scria studii frumoase de sociologie“ (Il. Chendi, Freamătul ).
Scrie studiile sociologice : Morfologia socială şi Sociologia veche şi sociologia nouă.
Părăseşte postul de bibliotecar la Ministerul Domeniilor din Bucureşti şi se întoarce în satul natal, la Buceşti.
1904 17 octombrie Se stinge din viaţă, la Buceşti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu